Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI MONTAJ KURALLARI

OTOMATİK GAZ KESME CİHAZI MONTAJ KURALLARI VE UYGULAMA ŞARTLARI
Sismik hareketi agılayan gaz kesme cihazları, hem mevcut gaz kullanan ve hem de yeni gaz kullanacak tesisatlara uygulanabilecektir. Uygulama için yeterli firmalar ; gaz kullanmakta olan tesisatlarda “özel amaçlı tadilat projesi beyan edecek, yeni gaz kullanacak tesisatlarda ise çizecekleri projede gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.(Projede cihaz marka ,model ve standartı yazılmalıdır.)
1) Elekto-mekanik tipteki cihazlar için algılama tertibatı (kontrol paneli) bina içine, gaz kesme tertibatı (solenoid vana) ise bina dışındaki tesisat bölümüne monte edilmelidir.
2) Kontrol paneli ve solenoid vana, projede belirtilen tip ve modelde olmalıdır.
3) Kontrol paneli ve solenoid vana arasındaki elektrik bağlantısının uzunluğu imalatçı firma tavsiye değerini (20 m) geçmemelidir. Bu bağlantının klemensler ile düzgün bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.
4) Kontrol paneli elektrik beslemesi buattan yapılmalıdır.
5) Kontrol paneli ; binanın deprem sırasında maruz kalacağı sismik hareketi algılayacak şekilde rijit olarak tespit edilmeli, bu amaçla bina kolon veya kirişleri haricinde bir yer kullanılmamalıdır.
6) Gaz açma ekibi tarafından ; test butonu ile cihazın kapama yaptığı kontrol edilmeli, ardından sistem tekrar kurulmalıdır.
7) Kontrol paneli üzerinde “bilgi levhası” ve “cihaz etiketi” yer almalıdır. Bu kısımdaki cihaz markası ve seri numarası, gaz açma ekibi tarafından kaydedilmelidir.
a) İmalatçı-ithalatçı firma adı ve adresi,
b) Cihaz model no ve işaretlemeler,
c) Anma basınç değeri ve gaz akış yönü,
d) Standarda uygun deneyleri yapan kuruluşun sembolü,
e) TS numarası (TS 12884)
8) Cihazın montajını yapan ve devreye alan yetkili servisin doldurmuş olduğu uygunluk belgesi teslim alınır.

Hiç yorum yok: